Haemme projektipäällikköä Maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 asti.

Projektipäällikkönä toimit Maavoimien taistelujärjestelmän kehittämisohjelman ”Liikkuvuus” alakehittämisohjelmaan kuuluvan ”Arktinen liikkuvuus” -hankkeen hankepäällikkönä.

Hanke toteutetaan eurooppalaisena yhteishankkeena, jonka päämääränä on kehittää uuden sukupolven ajoneuvolavettiratkaisu arktisiin olosuhteisiin. Hankepäällikkö vastaa hankkeen koko elinkaaren hankeresurssien varaamisesta aina hankkeen loppuraportin laatimiseen ja hankkeen päättämiseen. Hankepäällikkö johtaa hanketta ja ohjaa hankeorganisaatioon kuuluvien projektien projektipäälliköitä ja hyväksyy hankeorganisaatioon kuuluvien projektien ja projektipäälliköiden suunnitelmat ja tuotteet.

Puolustusvoimien hallintoyksiköiden lisäksi tehtävässä työskennellään yhdessä sekä ohjataan kotimaisen ja ulkomaisen teollisuuden monikoulutustaustaista henkilöstöä sekä tiedeyhteisöjä. Tehtävä sisältää kansainvälistä vuorovaikutusta ja matkustamista noin 20-50 päivää/kvartaali, sekä Maavoimien liikkuvuuden kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Palaa alkuun