Haemme suunnittelijaa Kaartin jääkärirykmenttiin Helsingin Santahaminaan. Tehtävä on määräaikainen 31.10.2023 saakka.

Ympäristö- ja tilaturvallisuusasiantuntijana vastaat tilojen käytön turvallisuuteen ja tehokkuuteen, ympäristönsuojeluun, varuskuntasuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta. Toimit Santahaminan saaren ympäristövastuuhenkilönä sekä työsuojeluun liittyvissä asioissa tilahallinnan ja sisäilma-asioiden asiantuntijana. Toteutat työpaikka- ja viranomaistarkastuksia sekä ympäristökatselmuksia sekä valmistelet työolojen riskienarviointia ja kehität varuskunnan ympäristöohjelmaa. Lisäksi osallistut rakennushankkeiden läpivientiin ja vuosikorjausten suunnitteluun.

Tehtävään sisältyy vähän matkustamista kotimaassa.

Palaa alkuun