Haemme tiedonhallinnan sihteeriä Pääesikunnan kansliaan Helsinkiin.

Vastaat Pääesikunnan asiakirjallisesta tietoaineistosta: asiakirjojen vastaanottamisesta, rekisteröinnistä, tallentamisesta ja välittämisestä eteenpäin sekä toteutat myös lähtevien asiakirjojen jakelut. Hallinnoit ja ohjaat asiakirjojen elinkaarta alusta loppuun saakka (ml. hävittäminen) ja määrittelet aineiston säilytysarvon tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Ohjaat ja tuet henkilökuntaa asiakirjojen laatimisessa ja lainmukaisessa sekä tietoturvallisessa käsittelyssä. Hoidat sisäistä tietopalvelua ja osallistut tarvittaessa ulkoiseen tietopalveluun. Osallistut myös tiedonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi perehdytät uuden henkilöstön asiakirjahallinnon toimintatapoihin, osallistut postituspisteessä työskentelyyn ja toimit tarvittaessa tiedonhallinnan asiantuntijan sijaisena. Tunnet julkishallinnon asiakirjahallinnan lainsäädännön vaatimukset ja osaat soveltaa niitä sekä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa.

Palaa alkuun