Haemme tiedottajaa Maasotakouluun Lappeenrantaan.

Vastaat Maasotakoulun viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä viestintään liittyvästä ohjauksesta ja koordinoinnista. Lisäksi vastaat Maasotakoulun sosiaalisen median sivujen ulkoasusta ja kehittämisestä sekä ajantasaisesta sisällöstä. Suunnittelet ja toteutat häiriötilanneviestintää sekä toimit Maasotakoulun valtakunnallisten harjoitusten päätiedottajana sekä internet-sivujen sisällöntuottajana. Tehtäviisi kuuluu myös Maasotakoulun viestinnän kehittäminen ja seuranta, toimialan materiaalin hankinta sekä Maasotakoulun kansainvälinen viestintä.

Toimit linkkinä Maasotakoulun johdon ja tiedotusvälineiden välillä sekä koulutat henkilöstöä viestinnällisissä asioissa. Toimit myös tiedotussihteerin ja graafikon työnjohdollisena esimiehenä. Tehtävään sisältyy matkustamista noin 5-10 päivää kuukaudessa ja osa työstä tapahtuu maastoharjoituksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Palaa alkuun