Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Tee hakemus ja katso lisätiedot tehtävästä osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haastattelun yhteydessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Henkilöstösuunnittelija (rekrytointi)
23.06.2022 06:00
Haemme henkilöstösuunnittelijaa Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Henkilöstösuunnittelijana osallistut Tiedustelulaitoksen rekrytointeihin ja henkilöstösuunnitteluun. Vastaat uusien tehtävien rekrytointiaikataulusta ja hakuilmoitusten valmistelusta sekä osallistut nimitysmuistioiden kirjoittamiseen ja muiden rekrytointiasiakirjojen valmistelemiseen. Toimit yhteistyössä esimiesten kanssa sekä koulutat ja opastat esimiehiä rekrytointeihin liittyen. Osallistut lisäksi rekrytointiin liittyvien turvallisuusselvitysten käsittelyyn.
Lue lisää
Vahtimestari
23.06.2022 06:00
Haemme vahtimestaria Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Vahtimestarina osallistut: - järjestyksen ja turvallisuuden sekä turvallisuustilannekuvan ylläpitämiseen - kulunvalvontaan - avainhallintaan - vieraiden saattamiseen ja valvontaan - vierailujen ja tapahtumien turvallisuusjärjestelyihin - kuriiri- ja kuljetustehtävien toteuttamiseen (myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle)
Lue lisää
Merenkulkualiupseeri
23.06.2022 05:00
Haemme merenkulkualiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston öljyntorjunta-alus YOR Hallille. Merenkulkualiupseerina osallistut aluksen ohjailuun osana ohjailuryhmää. Tehtävääsi kuuluu merenkulkujärjestelmien ja -kaluston vuosittaisten huoltojen ja korjausten suunnittelu yhteistyössä vanhemman merenkulku-upseerin kanssa. Tehtävässä suunnittelet ja valmistelet aluksen käyttämät reitit ja öljyntorjunnan edellyttämät merenkululliset toimenpiteet. Tehtävä sisältää palkatun henkilöstön ja varusmiesten merenkulku- ja kansialan koulutusta.
Lue lisää
Varastomies
20.06.2022 21:00
Haemme varastomiestä Porin prikaatiin Kankaanpään Niinisaloon. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Toimit varastomiehenä materiaalitukivarastolla, jossa käsitellään mm. kenttämajoitus-, liikuntaväline-, sekä vaatetusmateriaaleja. Tehtävänäsi on jakaa ja vastaan ottaa materiaalia sekä huolehtia osaltasi varaston siisteydestä. Tehtävään sisältyy myös materiaalin lastaamista ja kuljettamista esimerkiksi trukilla.
Lue lisää
Toimistosihteeri
20.06.2022 21:00
Haemme toimistosihteeriä Jääkäriprikaatin kuljetustoimistoon Sodankylään. Toimit kuljettajakoulutusten kurssisihteerinä, työaikakirjanpitäjänä sekä hankintasuunnitelman ja puitesopimusten mukaisten hankintojen teknisenä asianhoitajana (hintatiedustelu/kilpailutus, vertailu, tilaus ja vastaanotto) noudattaen ajantasaista ohjeistusta. Teet myös toimistomateriaalien täydennystilaukset sekä hallinnoit hankinta- ja maksuaikakortteja. Vastaat asiakirjojen käsittelystä, arkistoinnista ja käsiarkiston hoidosta. Kokoat, kirjaat ja ylläpidät monialaisesti tietoja eri järjestelmissä sekä koulutat ja opastat henkilökuntaa mm. työaikakirjauksissa.
Lue lisää
Järjestelmäpäällikkö (langattomat järjestelmät)
17.06.2022 09:00
Haemme järjestelmäpäällikköä Merivoimien esikuntaan Turkuun. Tehtävä on määräaikainen 28.2.2025 saakka. Johdat ja kehität Merivoimien valmiuden kannalta merkittävien langattomien tiedonsiirto- ja sanomanvälitysjärjestelmien ylläpitoa ja rakentamista. Päätehtävinäsi ovat tekninen valmiussuunnittelu, radio-, sanomanvälitys- ja datalinkkijärjestelmien ylläpidon suunnittelu ja johtaminen sekä palveluiden ja käytön kehittäminen. Tehtäviisi kuuluu myös järjestelmien rakennus- ja ylläpitomateriaalien hankintasuunnittelu, asiantuntijana toimiminen sekä yhteistyö laajojen käyttäjä-, tuki- ja sidosryhmien kanssa. Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa n. 5-10 ja ulkomailla 1-3 kertaa vuodessa.
Lue lisää
Järjestelmäinsinööri
16.06.2022 21:00
Haemme järjestelmäinsinööriä Puolustusvoimien järjestelmäkeskukseen Jyväskylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Työskentelet LVIA-valvontajärjestelmän käyttöönottotehtävissä sekä järjestelmien kunnossapidon asiantuntijana. Lisäksi osallistut mm. LVI-, paloturvallisuus- ja sähkövoima-alan asennustekniikan kehittämiseen sekä sähköturvallisuustoimintaan. Työskentelet projekti-insinöörinä vastaten kokonaisvaltaisesti oman projektisi läpiviennistä. Työ sisältää matkustamista 20-60 vrk/vuosi.
Lue lisää
Laboratoriomestari (tietotekniikka)
16.06.2022 21:00
Haemme laboratoriomestaria Järjestelmäkeskuksen tietotekniseen testauslaboratorioon Riihimäelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Suunnittelet, toteutat ja raportoit laitteiden, tietojärjestelmien ja sovellusten testauksia. Vastaat laitteiden ja tarvikkeiden kunnosta ja riittävyydestä, materiaalisiirroista sekä lisenssien voimassaolosta. Teet materiaalin hylkäysesitykset ja osallistut materiaalihankintaan. Keräät järjestelmäinsinööreiltä tietoa testaus- ja järjestelmävaatimuksista sekä kehität testausympäristöä. Osallistut tiedonhallintaan, arkistointiin ja tiedottamiseen sekä toimit kokouksissa dokumentoijana.
Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri (kyber)
16.06.2022 21:00
Haemme järjestelmäaliupseeria Tiedustelulaitokselle Helsinkiin. Tehtäväkokonaisuus muodostuu tietojärjestelmien tuki-, valvonta- ja ylläpitotehtävistä. Päätehtävänä on toimia konesali- ja ICT-laitteistojen järjestelmätukihenkilönä. Tehtäviin sisältyy fyysistä työskentelyä ICT-laitteistojen kanssa. Tehtävään sisältyy matkustamista pääsääntöisesti kotimaassa (10-30pv/vuosi).
Lue lisää
Sosiaalikuraattori
15.06.2022 21:00
Haemme sosiaalikuraattoria Karjalan prikaatin esikuntaan Vekaranjärvelle. Tehtävässäsi tuet Karjalan prikaatin varusmiehiä, henkilökuntaa, reserviläisiä sekä heidän läheisiään sosiaali- ja oikeusturvaan sekä henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työskentelet asiantuntijaroolissa mm. prikaatin kriisiryhmässä ja työhyvinvointitoiminnassa. Suunnittelet ja toteutat sosiaalialan oppitunteja sekä koulutustilaisuuksia varusmiehille ja henkilökunnalle. Lisäksi olet aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa sekä koordinoit tukitapahtumia.
Lue lisää
Toimistosihteeri
15.06.2022 21:00
Haemme toimistosihteeriä Lounais-Suomen aluetoimistoon Turkuun. Vastaat yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, joista keskeisimpinä ovat maanpuolustusjärjestöt, alueen viranomaiset sekä Puolustusvoimien sisäiset toimijat. Vastuualueeseesi kuuluu myös virastojen, laitosten, yritysten ja yhteisöjen henkilövarausasioiden valmistelu sekä osallistuminen maanpuolustuskurssien ja maanpuolustustapahtumien järjestelyihin. Lisäksi osallistut asiakaspalveluun, asevelvollisuusasioiden valmisteluun ja kutsuntoihin sekä aluetoimiston järjestämiin reservin koulutustapahtumiin. Tehtävänäsi on myös valmistella aluetoimiston hankintoja ja laatia ostotilauksia sekä osallistua määrärahojen käytön suunnitteluun ja toteutuman seurantaan. Toimit myös kirjamateriaalivaraston hoitajana.
Lue lisää
Suunnittelija (PVSAP organisaationhallinta)
15.06.2022 21:00
Haemme organisaationhallinnan suunnittelijaa Puolustusvoimien palvelukeskukseen ensisijaisesti Tuusulaan tai toisena vaihtoehtona Joensuuhun. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Suunnittelijana vastaat työparisi kanssa PVSAP:ssa organisaationhallinnan toiminnallisuuksien järjestelmätuesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Osallistut vastuualueesi raportointiin sekä perustietojen ja käyttövaltuuksien suunnittelu- ja ylläpitotehtäviin.
Lue lisää
Varastomies
15.06.2022 11:50
Haemme kahta varastomiestä Utin jääkärirykmenttiin Kouvolan Uttiin. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2023 asti. Työskentelet asiakaspalvelussa ja materiaalin jako- sekä vastaanottotehtävissä. Opastat asiakkaita materiaalin käytössä ja huollossa ja teet materiaalitarkastusta sekä huoltoa. Käytät työssäsi trukkia ja SAP-järjestelmää.
Lue lisää
Varastonhoitaja
14.06.2022 06:48
Haemme varastonhoitajaa 2. Logistiikkarykmentiin Turkuun. Toimit Kallanpään ja Lempersön tuotantolaitosten vastuullisena (SRM) varastonhoitajana. Vastaat varastojen materiaaliliikenteestä kuten materiaalitilauksista ja -hankinnoista sekä ylläpidät varastokirjanpitoa mm. SAP-järjestelmällä. Toimit aluslastausten esimies- ja työnjohtotehtävissä sekä opastat asiakkaita räjähteiden käyttöturvallisuudessa. Lisäksi vastaat varastoitavan materiaalin (ml. räjähteet) säilyvyydestä ja käyttökuntoisuudesta sekä toteutat kuntotarkastuksia. Toimit myös räjähdevastopäällikön sijaisena. Työtä tehdään suojatyötiloissa ja tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa noin 2-4 päivää kuukaudessa.
Lue lisää
Suunnittelija (koulutussuunnittelija)
10.06.2022 04:05
Oletko henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä koulutushallinnon osaamisen asiantuntija? Etsitkö uutta, kiinnostavaa tehtävää? Haemme suunnittelijaa Maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Pääset työskentelemään monipuolisesti maavoimallisten ja puolustusvoimallisten koulutusohjelmien parissa, osallistumaan koulutushallinnon sekä henkilöstön osaamisen laaja-alaiseen kehittämiseen. Laajaan ja itsenäiseen tehtäväkenttääsi kuuluu Maavoimien palkatun henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kehittäminen koulutustiimissä ja tiiminjohtajan työparina. Toimit johtavana pedagogisena asiantuntijana Maavoimissa sekä kansalliseen että kansainväliseen koulutukseen liittyvissä asioissa. Vastaat osaamisen kehittämisen tuotteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta Maavoimissa (koulutus, lisenssit, työssä oppiminen). Työhösi sisältyy henkilöstön täydennyskoulutuksen ja sen prosessikokonaisuuden koordinointi ja hallinnointi. Vastaat myös koulutusalan toiminnanohjauksesta, arvioinnista sekä toimialan johtamisen tuesta. Lisäksi vastaat täydennyskoulutuksen koulutusrakenteen rakentamisesta tietojärjestelmään (PVSAP) sekä sen ohjaamisesta. Annat tukea sekä koulutusta järjestelmän tekniseen käyttöön ja toimit puolustushaaran sovellusvastaavana. Osallistut myös muuhun koulutusohjelmien laadunhallinnan, tiedontuotannon sekä opetuksen kehittämisen tukemiseen ja koordinoit maavoimallista lisenssityötä yhteistyössä aselajiupseerien kanssa. Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa 2-3 pv/kk.
Lue lisää
Hankintasihteeri
5.06.2022 21:00
Haemme kahta hankintasihteeriä Järjestelmäkeskuksen maajärjestelmäosastolle Tampereelle. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2023 saakka. Hankintasihteerinä vastaat hankintamenettelyn valinnasta sekä teet hankintojen hintatiedustelut,ostotilaukset sekä hankintapäätösten esittelyt ja ratkaisut. Vastaat sopimusten aikaisesta toiminnasta, laskujen tarkastamisesta ja mahdollisista reklamaatioista. Toimit tiiviissä yhteistyössä talous- ja materiaalihallinnon sekä eri sidosryhmien kanssa sekä neuvot henkilökuntaa hankinta-asioissa.
Lue lisää
Hankintasihteeri
5.06.2022 21:00
Haemme kahta hankintasihteeriä Järjestelmäkeskuksen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosastolle Tampereelle. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2023 saakka. Hankintasihteerinä vastaat hankintamenettelyn valinnasta sekä teet hankintojen hintatiedustelut,ostotilaukset sekä hankintapäätösten esittelyt ja ratkaisut. Vastaat sopimusten aikaisesta toiminnasta, laskujen tarkastamisesta ja mahdollisista reklamaatioista. Toimit tiiviissä yhteistyössä talous- ja materiaalihallinnon sekä eri sidosryhmien kanssa sekä neuvot henkilökuntaa hankinta-asioissa.
Lue lisää
Hankintasihteeri
5.06.2022 21:00
Haemme hankintasihteeriä Järjestelmäkeskuksen ilmajärjestelmäosastolle Jyväskylän Tikkakoskelle sekä Tampereelle. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2023 saakka. Hankintasihteerin tehtävään kuuluu koti- ja ulkomaisten pienhankintojen sekä sopimuksiin perustuvien kotiinkutsutilausten tekeminen. Hankintasihteerinä vastaat hankintamenettelyn valinnasta sekä teet hankintojen hintatiedustelut, ostotilaukset sekä hankintapäätösten esittelyt ja ratkaisut. Vastaat sopimusten aikaisesta toiminnasta, laskujen tarkastamisesta ja mahdollisista reklamaatioista. Vastaat myös hankintojen tiliöinnistä PVSAP-järjestelmässä toimien tiiviissä yhteistyössä talous- ja materiaalihallinnon kanssa sekä neuvot teknisiä valmistelijoita hankinta-asioissa.
Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri, sektorinjohtaja)
5.06.2022 21:00
Haemme järjestelmäinsinööriä sektorinjohtajaksi Panssariprikaatiin Riihimäelle. Tehtävässä suunnittelet ja toteutat kunnossapidon toimenpiteitä omille viestitaajuusalueen elektronisen sodankäynnin vastuujärjestelmillesi ja toimit sektorin lähiesimiehenä kunnossapidon ja materiaalihallinnon aliupseereille sekä teknisille asiantuntijoille. Lisäksi vastaat ELSO-alan erikoisajoneuvojen, konttien ja erikoiselektroniikan ylläpidosta ja osallistut niiden tulevaisuuden suorituskykyjen kehittämiseen. Tehtävään sisältyy osallistumista harjoituksiin noin 15-30 vrk vuodessa sekä matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.
Lue lisää
Hankintasihteeri (Hankkija)
5.06.2022 21:00
Haemme hankintasihteeriä Satakunnan lennostoon Pirkkalaan. Tehtävässä toimit hankkijana ja PVSAP:n hankintatoiminnallisuuksien sovellusvastuuhenkilönä. Vastaat hankinnoista hankintalain sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Valvot, ohjaat ja opastat sopimusten käyttöä, raportoit ja tuotat sopimusten käytöstä tietoa. Lisäksi osallistut hankintatoimea koskevaan suunnitteluun, kehittämiseen ja kouluttamiseen. Haastattelut toteutetaan viikolla 32.
Lue lisää
Liikenneopettaja
2.06.2022 07:00
Haemme liikenneopettajaa Porin prikaatiin Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 asti. Toimit kuljettajaopettajana kursseilla sekä liikenneturvallisuuskoulutuksen toteuttajana henkilökunnalle, varusmiehille ja reserviläisille. Lisäksi tehtäviisi sisältyy ajoneuvojen rakenneharjoitusten valvontaa, kuljettajatutkintojen vastaanottamista, ajoneuvojen katsastusten ja huoltojen tilausta sekä pieniä korjaustöitä.
Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)
19.05.2022 21:01
Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sodankylän terveysasemalle. Terveysasema tuottaa lääkintähuollon ja kenttälääkinnän palveluja. Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen. Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm. - tutkitusti hyvän työilmapiirin - tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla - palvelussuhdeasuntoja - erinomaiset liikuntamahdollisuudet - virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön - tuetun työpaikkaruokailun
Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
10.04.2022 21:00
Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseerin virkaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle. Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Tehtävässä toimit modernin miinantorjunta-aluksen integroitujen miinantorjunta-, taistelunjohto- ja merenkulkujärjestelmien sekä tietoverkkojen asiantuntijana. Lisäksi ylläpidät aluksen sähköteknisten laitteiden toimintakykyä käyttö- ja määräaikaishuolloilla sekä organisoit järjestelmien vikakorjauksia. Vastaat myös aluksen tietoverkkojen ja IT-laitteiden ylläpidosta, kehittämisestä ja kouluttamisesta. Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.
Lue lisää
ICT-asiantuntija (puhekommunikaatiojärjestelmät)
22.02.2022 21:00
Haemme kahta puhekommunikaatiojärjestelmien asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle Jyväskylään. Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. ICT-asiantuntijan päävastuujärjestelmä on Ilmavoimien operatiivinen puhekommunikaatiojärjestelmä tietoverkkoineen. Tehtäviisi kuuluvat lisäksi ilmavoimien muut langalliset ja langattomat kommunikaatiojärjestelmät. Työskentelet ilmavoimien operatiivisen puhekommunikaatiojärjestelmän ja tietoverkkojen osalta osallistuen ilmavoimien järjestelmän rakentamiseen teknisellä tasolla. Lisäksi tuot kokonaisnäkemystä tehtävien teknisiin ratkaisuihin ja osallistut puhekommunikaatiojärjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon. Vastaat myös kunnossapidon, käyttöönottojen ja modifikaatioiden suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä teknisen etähallinnan toteuttamisesta. Lisäksi toimit teknisen asiantuntijan huoltotehtävissä.
Lue lisää
Palaa alkuun