Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Tee hakemus ja katso lisätiedot tehtävästä osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haastattelun yhteydessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Järjestelmäinsinööri (lentokoneympäristö)
27.09.2022 21:00

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 saakka.

Vastaat valvontajärjestelmän päivityksen toteuttamisesta lentokoneympäristöön ja toimitetun kokonaisuuden lentokelpoisuudesta. Yhteensovitat hankittavan järjestelmäpäivityksen nykyisen valvontajärjestelmän kanssa. Osallistut tyyppitarkastukseen ja tekniseen hyväksyntään sekä vastaat lentokoneen ja siihen integroitavien erikoisjärjestelmien teknisestä yhteensovittamisesta.

Vastaat järjestelmän kokonaisvaltaisesta elinkaarisuunnittelusta sekä huollatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, huomioiden jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimukset. Laadit projektisuunnitelmia ja koordinoit toimintaa. Osallistut sopimusneuvotteluihin ja vastaat teollisuudelta hankittavan tuen hankinnasta sekä tukisopimuksen hallinnoinnista ja kehittämisestä. Toteutat teknisten vaatimusten laadintaa yhteistyössä eri organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa sekä osallistut varaosituksen tekniseen määrittelyyn.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa muutamia kertoja kuukaudessa ja ulkomailla muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Suunnittelija (SOC/IA-analyytikko, kyberala)
27.09.2022 21:00

Haemme suunnittelijaa (SOC/IA-analyytikko) Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Helsinkiin.

Toimit järjestelmäpäällikkönä tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvien uusien suorituskykyjen kehittämisessä. Osallistut loki- ja sensorijärjestelmien sekä muiden ympäristöjen analysointiin ja uhkien metsästykseen. Seuraat tieto- ja kyberturvallisuutta ja ylläpidät tilannekuvaa.

Tehtävä edellyttää matkustamista noin 20 päivää vuodessa kotimaassa ja ulkomailla.

Lue lisää
Päällikkölääkäri
26.09.2022 21:00

Haemme päällikkölääkäriä Sotilaslääketieteen keskukseen Pääesikunnan terveysasemalle Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.10.2024 saakka.

Terveysasema tuottaa virka-aikana toteutettavat lakisääteiset ennaltaehkäisevät ja työkykyä ylläpitävät työterveyshuoltopalvelut sekä yleislääkäritasoisen kiireettömän työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Päällikkölääkärinä johdat terveysaseman toimintaa ja toimit terveysaseman henkilöstön esimiehenä.

Vastaat toiminnan sekä resurssien suunnittelusta ja seurannasta. Valvot raporttien, suunnitelmien ja ilmoitusten laadintaa sekä materiaalihallinnon asianmukaista toteuttamista. Johdat ja toteutat lääkintähuollon kehittämis-, tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Toimit Pääesikunnan kriisiryhmän jäsenenä sekä osallistut onnettomuus- ja epidemianhoitovalmiuteen. Osallistut poikkeusolojen lääkintähuollon valmiussuunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa sekä harjoitusten lääkintähuollon suunnitteluun ja toteutukseen, kehittyen samalla kenttälääkinnän osaajana.

Työ tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Räjähdetyöntekijä
26.09.2022 21:00

Haemme räjähdetyöntekijää Räjähdekeskukseen Keuruulle.

Toimit räjähteiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Tehtäviisi kuuluu räjähteiden purkamista, kokoonpanoa ja erilaisia huoltotoimenpiteitä sekä mahdollisesti materiaalisiirtoja trukkikalustolla. Työ on henkisesti ja fyysisesti vaativaa räjähdetyötä, jossa käsitellään erilaisia kemikaaleja.

Lue lisää
Koulutussihteeri
25.09.2022 21:00

Haemme koulutussihteeriä Rannikkolaivastoon Turkuun. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Työssäsi osallistut henkilöstön koulutusasioiden suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Koordinoit joukko-osaston omien koulutustilaisuuksien järjestelyitä sekä ohjaat kursseille lähteviä opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. Annat opintoneuvontaa ja tiedotat koulutuksiin liittyvistä asioista. Vastaat ostopalveluina hankittavien koulutusten hintatiedusteluista ja puitesopimusten tekemisestä (SAP SRM).

Lue lisää
Toimistosihteeri
22.09.2022 21:00

Haemme toimistosihteeriä Porin prikaatiin Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tehtävässsä valmistelet osaston hallinnollisia asioita. Osallistut hankintojen tekemiseen ja vastaat erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä. Tehtävässä toimit lupahallinto- ja osastosihteerin sijaisena, jolloin tehtäviisi kuuluu mm. lupahallintoasioiden käsittely, työaikasuunnittelu ja -kirjanpito sekä laskujen käsittelyä. Tehtävässä on hallittava useita asiakokonaisuuksia yhtäaikaisesti sekä sopeuduttava nopeasti muuttuvaan tehtäväkenttään.

Lue lisää
Osastosihteeri
21.09.2022 21:00

Haemme osastosihteeriä Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tehtävässä vastaat osaston sihteeripalveluiden tuottamisesta, työaikakirjanpidosta sekä henkilöstö- ja lupahallintoon liittyvistä tukipalveluista. Osastosihteeri toimii myös osaston yhteisten tapahtumien järjestäjänä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta.

Lue lisää
Osastoinsinööri (erikoisupseeri)
21.09.2022 21:00

Haemme osastoinsinööriä erikoisupseerin virkaan Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle Riihimäelle. Tehtävä on määräaikainen 30.9.2027 saakka.

Tutkit ja kehität radiotaajuisen elektronisen tiedustelun, vaikuttamisen sekä suojautumisen tekniikkaa, menetelmiä ja toimintatapoja. Tutkimustehtävät kattavat tyypillisesti toimintaympäristön digitalisoituvien järjestelmien käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät haavoittuvuudet ja vaikuttamismenetelmät. Vastaat tutkimustoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä, tehden yhteistyötä laitoksen muiden asiantuntijoiden, operatiivisen käytön sekä hankinnan ja ylläpidon kanssa. Lisäksi vastaat tehtäväkenttääsi liittyvästä poikkeusolojen suunnittelusta, valmiudesta ja operatiivisesta toiminnasta sekä osallistut hankintaprojekteihin (vaatimusmäärittely, tarjousvertailu, evaluointi ja vastaanottotestit).

Seuraat osaamisalueesi kansanvälistä tieteellistä ja teknologista kehittymistä. Rakennat kansallista ja kansainvälistä osaamis- ja kumppanuusverkostoa osallistumalla työryhmiin, seminaareihin, konferensseihin ja yhteistyöprojekteihin. Laadit tutkimusraportteja ja selvityksiä sekä kirjoitat julkaisuja ammattilehtiin. Pidät esitelmiä ja opetat erikoisalasi opintotilaisuuksissa.

Tehtävä sisältää matkustamista ulkomaille yhteensä noin 30 vrk/vuosi ja kotimaassa noin 30 vrk/vuosi sekä työskentelyä virka-ajan ulkopuolella mm. harjoituksissa.

Lue lisää
Raivaajasukeltaja-aliupseeri
21.09.2022 09:30

Haemme raivaajasukeltaja-aliupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Raivaajasukeltajana mahdollistat miinantorjuntatoimenpiteiden valmistelun pohja- ja olosuhdeanalyysillä sekä etsit, tunnistat ja teet kohteita vaarattomaksi. Erityisvastuualueenasi on sukelluskaasujärjestelmät ja toimit niiden käytönvalvojana vastaten käyttöturvallisuudesta, tarkastuksista ja huolloista. Tehtäviisi kuuluu myös Rannikkolaivaston työsukellustehtäviin osallistuminen sukelluksen johtajana ja sukeltajana.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
20.09.2022 21:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseerin virkaan Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.

Suunnittelet lennoston toimipaikkojen ilmavalvonnan, lennonvarmistuksen, tulenkäytön johtamisen sekä ilmavalvontasensoreiden tietojärjestelmien käyttöönotot ja kunnossapidon järjestelyt. Lisäksi vastaat itsenäisesti tietoverkkojen ja -järjestelmien IP-osoitteistuksen sekä salain- ja palomuurisäännöstöjen suunnittelusta.

Tehtävään liittyy matkustamista satunnaisesti noin 0-3 pv/kk.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja
18.09.2022 21:00

Haemme tekstiilihuoltajaa 2. Logistiikkarykmenttiin Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 29.8.2024 saakka.

Toimit Puolustusvoimien Säkylän vaatetuskorjaamon pesulassa. Tehtävässä tarkastat mankelointiin tulevien tuotteiden puhtauden sekä kunnon. Käytät mankelia ja pakkaat mankeloidut tuotteet edelleen lähetettäviksi. Lisäksi tehtävään kuuluu myös pestyjen vaatteiden viikkaus, tarkistus sekä lajittelu.

Lue lisää
Suunnittelija
18.09.2022 21:00

Haemme suunnittelijaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Logistiikkakoululle Riihimäelle.

Logistiikkakoulu on Logistiikkalaitoksen esikunnan yksikkö, joka toimii huollon ja logistiikan toimialakouluna sekä osaamiskeskuksena.

Vastaat tietoliikenneverkkojen ja -palveluiden tutkimisesta, kehittämisestä, käytöstä ja opettamisesta. Valtakunnallisissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa vastuullasi on osaprojektien suunnittelu, toteutus ja raportointi. Projektityöskentely tapahtuu tiimityönä esimiehen tukemana. Järjestelmien käytössä ja opettamisessa työskentelet osana tiimiä vastaten omista osakokonaisuuksista esimiehen ohjauksessa.

Työ sisältää matkustamista.

Lue lisää
Johtokeskusharjoittelija – sopimussotilas, tiedusteluala
18.09.2022 21:00

Tehtävä sijoittuu Merivoimien esikunnan Tiedusteluosastolle. Tehtävän hoitaja laatii, täydentää ja välittää tilannekuvatapahtumia sekä tiedusteluraportteja. Hän vastaa järjestelmien päivittämisestä sekä osallistuu tilannekuvan ylläpitämiseen ja rutiinituotteiden valmisteluun. Tehtävään kuuluu julkisten lähteiden seuraaminen.

Lue lisää
Operaattorialiupseeri
15.09.2022 21:00

Haemme operaattorialiupseeria Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Jyväskylään, signaalitiedustelusektorin operatiivisiin tehtäviin. Tehtävä on määräaikainen 30.11.2027 saakka.

Tehtävässäsi työskentelet osana tiimiä radioiden ja ICT-sovellusten parissa.

Lue lisää
Tiedonhallinnan sihteeri
14.09.2022 21:00

Haemme tiedonhallinnan sihteeriä Pääesikunnan kansliaan Helsinkiin.

Vastaat Pääesikunnan asiakirjallisesta tietoaineistosta: asiakirjojen vastaanottamisesta, rekisteröinnistä, tallentamisesta ja välittämisestä eteenpäin sekä toteutat myös lähtevien asiakirjojen jakelut. Hallinnoit ja ohjaat asiakirjojen elinkaarta alusta loppuun saakka (ml. hävittäminen) ja määrittelet aineiston säilytysarvon tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Ohjaat ja tuet henkilökuntaa asiakirjojen laatimisessa ja lainmukaisessa sekä tietoturvallisessa käsittelyssä. Hoidat sisäistä tietopalvelua ja osallistut tarvittaessa ulkoiseen tietopalveluun. Osallistut myös tiedonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi perehdytät uuden henkilöstön asiakirjahallinnon toimintatapoihin, osallistut postituspisteessä työskentelyyn ja toimit tarvittaessa tiedonhallinnan asiantuntijan sijaisena. Tunnet julkishallinnon asiakirjahallinnan lainsäädännön vaatimukset ja osaat soveltaa niitä sekä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (palkitseminen ja sotilasmusiikkiala)
14.09.2022 21:00

Pääesikunnan henkilöstöosasto hakee harjoittelijaa komento- ja sotilasmusiikkisektorille. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu kaksi kokonaisuutta: Ensimmäinen käsittää kunniamerkeillä ja ansiomitaleilla palkitsemisen valmistelun ja toinen kokonaisuus liittyy sotilasmusiikkialan tapahtumatuotantoon sekä viestintään.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua Vapaudenristin ritarikunnan, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeillä, sotilasansiomitaleilla ja puolustusvoimien ansiomitaleilla palkitsemisen valmisteluun. Sotilasmusiikkialan kokonaisuus sisältää markkinointiviestinnän ja tapahtumatumatuotannon tehtäviä.

Lue lisää
Sotilaspoliisialiupseeri
14.09.2022 21:00

Haemme sotilaspoliisialiupseeria Rannikkoprikaatiin Upinniemeen. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2027 saakka.

Tehtävässäsi toimit varuskunnan vartioston kenttä- tai järjestyspartiojohtajana. Työssäsi valvot yleistä turvallisuutta ja järjestystä. Vastaat vartioston toiminnasta, kalustosta sekä vartio-osastoon kuuluvasta henkilöstöstä. Lisäksi tehtäviisi kuuluu vesialueilla partiointi venekalustolla.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (järjestelmähallinta-asiantuntija)
14.09.2022 21:00

Haemme järjestelmäinsinööriä järjestelmähallinta-asiantuntijaksi 3.Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle.

Työskentelet ilmapuolustuksen kohdearkkitehtuurin järjestelmänhallinta- ja tietoliikenneratkaisujen valtakunnallisena asiantuntijana. Huolehdit järjestelmien käyttöönotoista ja niiden kunnossapidosta sekä osallistut Ilmavoimien järjestelmähallinnan suunnitteluun. Lisäksi osallistut merkittävässä roolissa järjestelmäkokonaisuuksien toteutussuunnitteluun sekä ohjaat ja toteutat tietoliikenneratkaisujen käyttöönottoja ja kunnossapitoa.

Lue lisää
Liikunnanohjaaja
13.09.2022 21:00

Haemme Rannikkolaivastoon liikunnanohjaajaa Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Toimit henkilökunnan ja varusmiesten fyysisen kunnon ja liikuntaharrastamisen edistäjänä. Suunnittelet ja toteutat erilaisia liikuntamahdollisuuksia mm. sisä- ja ulkoliikuntatapahtumia, harrastusryhmiä ja henkilökohtaista ohjausta. Osallistut palkatun henkilöstön viikkoliikunnan ja kenttäkelpoisuustestien järjestämiseen. Lisäksi tuet varusmiehiä kouluttavia yksiköitä järjestämällä ja suunnittelemalla fyysisen koulutuksen tapahtumia sekä kuntotestejä.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)
6.09.2022 21:00

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Luonetjärven terveysasemalle Jyväskylän Tikkakoskelle. Terveysasema tuottaa lääkintähuollon ja kenttälääkinnän palveluja.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Yliasentaja (turvalaiteasentaja)
5.09.2022 05:00

Haemme yliasentajaa Merivoimien esikuntaan Kirkkonummelle. Tehtävä sijoittuu Merivoimien tietotekniikkakeskukseen Upinniemeen. Tehtävä on määräaikainen 31.10.2023 asti.

Toimit turvatekniikkaryhmän asentajana ja asiantuntijana turvallisuusvalvontaan liittyvissä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtävissä. Osallistut merivoimien huoltovastuulla olevien erikoiskohteiden, kuten viestiasemien ja johtamispaikkojen sähkötöihin. Toteutat vastuualueesi sähkö- ja käyttötyöt sekä valvot sähkölaitteiden- ja laitteistojen käyttöturvallisuutta. Toimit lisäksi sähkötyönjohtajan sijaisena. Tehtävään sisältyy työskentelyä maasto-olosuhteissa ja saarissa sekä matkustamista 1-2 kertaa kuukaudessa.

Lue lisää
Päällikkölääkäri (erikoisupseeri)
7.08.2022 21:00

Haemme päällikkölääkäriä (erikoisupseeri) Sotilaslääketieteen keskukseen Niinisalon terveysasemalle Kankaanpäähän. Terveysasema tuottaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita varuskunnan eri asiakasryhmille.

Päällikkölääkärinä johdat varuskunnan terveyden- ja sairaanhoitoa ja toimit terveysaseman johtajana. Osallistut lääkäritasoisen hoidon tuottamiseen vastaten palveluskelpoisuuden arvioinnista asevelvollisten ja sotilasopiskelijoiden osalta. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittyä kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi.

Lue lisää
Lääkäri
7.08.2022 21:00

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi.

Haemme lääkäriä Säkylän varuskunnan terveysasemalle.

Tuotat varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Osallistut lääkäritasoisen hoidon tuottamiseen asevelvollisille ja henkilöstölle. Lisäksi tehtävässä korostuu kansainvälinen yhteistoiminta koulutuksineen ja terveydenhuoltotarkastuksineen. Sinulla on mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Lisäksi pääset osallistumaan kenttälääkinnän koulutukseen ja kehittämään itseäsi kenttälääkinnän osaajana.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa mm. työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Lisäksi Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ Puolustusvoimissa? Tutustu monipuolisiin tehtäviimme uratarinoiden kautta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/uratarinat

Lue lisää
Lääkäri
27.07.2022 21:00

Haemme lääkäriä Sotilaslääketieteen keskukseen Kajaaniin.

Lääkärinä työskentelet terveysaseman yleislääkärinä varusmiesten ja reserviläisten terveydenhuollossa. Lisäksi osallistut varusmiesten palvelukelpoisuusluokkien lääketieteelliseen määrittelyyn. Tehtävä sisältää työskentelyä lepo-osastolla ja tarvittaessa konsultointiavun antamista varusmies- ja kokelaslääkäreille. Osallistut maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon ja kenttälääkinnän koulutukseen sekä niiden kehittämiseen. Lisäksi olet mukana suunnittelemassa poikkeusolojen lääkintähuoltoa osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa mm. työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
ICT-asiantuntija
28.06.2022 21:00

Haemme ICT-asiantuntijaa 3. Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle. Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Järjestelmäasiantuntijan tehtävässä toimit vastuujärjestelmien valtakunnallisena kunnossapidon 2-tason asiantuntijana vastaten järjestelmien ohjelmistoista ja laitteistosta. Tehtävä sisältää valtakunnallista huoltojärjestelyjen johtamista, järjestelmäkokonaisuuksien teknistä suunnittelua ja testausta sekä käyttöönoton ja kunnossapidon ohjausta. Lisäksi osallistut hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtävä sisältää kansainvälistä asiantuntija- ja kumppanuusyhteistyötä.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (johtamisjärjestelmäpalvelut)
26.06.2022 21:00

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Pääesikuntaan Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Vastaat kansainvälisten tietojärjestelmien palvelujen kokonaisuudesta, jonka vaikuttavuus on puolustusvoimallinen. Vastuullesi kuuluvat toiminnallistekninen järjestelmäintegraatio, toimintatapojen kehittäminen, muutoshallinta sekä viestintä. Vastuullasi on myös kansainvälisiin tietopalveluihin liittyvä ohjaus, tilannekuvan ylläpito, suunnittelu, toimeenpano sekä arviointi.

Tehtävään sisältyy koti- ja ulkomaan matkustamista noin 30 vuorokautta vuodessa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Koneupseeri (erikoisupseeri)
5.05.2022 21:01

Haemme koneupseeria erikoisupseeriksi Rannikkolaivastoon Kirkkonummelle. Tehtävä sijoittuu Upinniemen tukikohtaan Hamina-luokan ohjusveneelle.

Toimit aluksen II-koneupseerina ja osallistut aluksen teknisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen käyttämällä, valvomalla sekä huoltamalla aluksen konealan laitteita ja järjestelmiä. Tehtävään sisältyy esimerkiksi toiminta konevahtiupseerina merivahdissa ja savusukeltajana, apukoneiston käyttäminen ja huoltaminen sekä aluksen henkilöstön suojapalvelukoulutus.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää paljon meripalveluvuorokausia. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
10.04.2022 21:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseerin virkaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle. Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Tehtävässä toimit modernin miinantorjunta-aluksen integroitujen miinantorjunta-, taistelunjohto- ja merenkulkujärjestelmien sekä tietoverkkojen asiantuntijana. Lisäksi ylläpidät aluksen sähköteknisten laitteiden toimintakykyä käyttö- ja määräaikaishuolloilla sekä organisoit järjestelmien vikakorjauksia. Vastaat myös aluksen tietoverkkojen ja IT-laitteiden ylläpidosta, kehittämisestä ja kouluttamisesta.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Palaa alkuun