Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Tee hakemus ja katso lisätiedot tehtävästä osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haastattelun yhteydessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Toimistosihteeri
6.02.2023 22:00

Haemme toimistosihteeriä Sotilaslääketieteen keskuksen Parolannummen terveysasemalle Hattulaan.

Toimistosihteerin päävastuualueena on potilastietojärjestelmän ja potilasasiakirjaliikenteen hoitaminen. Toimistosihteeri vastaa potilasasiakirjojen asiallisesta säilytyksestä, arkistoinnista ja käsittelystä sekä hoitaa ajanvaraukset ja potilasohjeiden tiedoksiannon. Tehtävänhoitaja toimii yhteyshenkilönä kumppanuussairaaloiden ja Puolustusvoimien välillä sekä hoitaa potilasasiakirjaliikennettä järjestelmässä.

Lue lisää
Konealiupseeri
6.02.2023 22:00

Haemme konealiupseeria (3.konemestari) Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun Rauma-luokan ohjusveneelle.

Konealiupseerina suoritat oman vastuualueesi konealan töitä itsenäisesti, hoidat muita käskettyjä konealan töitä, annat konealan koulutusta ja toimit konealan vahtitehtävissä. Vastaat omalta osaltasi aluksen yleisestä turvallisuudesta ja toimit aluksen savusukeltajana. Työskentelet sekä itsenäisesti että yhteistyössä koko aluksen henkilöstön kanssa.

Lisäksi osallistut sähköjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon, aluksen sähköturvallisuuden valvontaan, käyttö-ja kunnossapitosuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen sekä työsuojelun ylläpitoon.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)
5.02.2023 22:00

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Maasotakouluun Riihimäelle.

Toimit oman alan erikoisasiantuntijana Maavoimien kehittämisen valtakunnallisessa toimintakentässä asennus- ja jakelujärjestelmien sekä ohjelmistoalustan osalta. Tutkit, kehität ja testaat maapuolustuksen tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmiin liittyviä toimintatapoja sekä välineitä. Osallistut kehitysprojekteissa valtakunnallisesti käytettävien järjestelmäkokonaisuuksien kehityssuuntien määrittelyyn. Vastaat käyttäjien ohjeistuksista sekä teknisen dokumentaation ylläpidosta käyttöönotto- ja kehitysprojektien aikana. Vastuullasi on myös käyttöjärjestelmien ohjelmistoversioiden, asennusmedioiden ja konfiguraatioiden ylläpito sekä jakelu projektien aikana. Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta matkustaa lyhyitä virkamatkoja useampia kertoja vuodessa sekä ajoittain työskentelyä maasto-olosuhteissa (n. 10-20 vrk/vuosi).

Lue lisää
Suunnittelija
5.02.2023 22:00

Haemme suunnittelijaa järjestelmäalan tehtäviin Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 saakka.

Tehtäväkokonaisuus muodostuu tietoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä Puolustusvoimien kehittämisohjelmien parissa sekä järjestelmien yllä- ja kunnossapidossa.

Olet osana tiimiä, jonka vastuulle kuuluu teknisesti monimutkaisia järjestelmäkokonaisuuksia konesalipalveluiden osa-alueelta ja vastaat osaltasi niiden kehittämisestä, ylläpidosta sekä niihin liittyvästä ongelmanratkaisusta.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa sekä ulkomailla (10-30 pv/vuosi).

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (kybervalvontajärjestelmän ylläpitäjä)
2.02.2023 22:00

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa kybervalvontajärjestelmän ylläpitäjäksi Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Tehtävässä vastaat kybervalvontajärjestelmän ylläpitämisestä rauta-, virtualisointi- ja sovelluskerroksilla sekä johdat poikkeamanhallinnan teknisen toteutuksen käytännön toimenpiteitä. Lisäksi osallistut kyberpuolustuksen ja -suojautumisen suunnitteluun, koordinointiin ja kehittämiseen.

Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa n. 40-60 vuorokautta vuodessa ja ulkomaille 3-10 vuorokautta vuodessa.

Lue lisää
Osastoinsinööri (Radiojärjestelmät, tekninen päällikkö)
2.02.2023 14:00

Haemme erikoisupseeria Mikkeliin määräaikaiseksi projekti-insinööriksi 31.12.2026 asti. Tehtävä sijoittuu Maavoimien esikunnan Johtamisjärjestelmäosastolle Mikkeliin.

Kenttäradio 2020 radiojärjestelmän projekti-insinöörinä suunnittelet, ohjaat, johdat ja ylläpidät maavoimien osalta KR2020-radiojärjestelmäkokonaisuutta osana maapuolustuksen johtamisjärjestelmän kokonaisarkkitehtuuria. Työsi on perusteena maavoimien johtamisjärjestelmien suunnitelmalliselle rakentamiselle ja ylläpidolle. Osallistut asiantuntijana kansainväliseen toimintaan maavoimien tieto- ja tiedonsiirtojärjestelmien toteutusratkaisujen osalta erityisesti kenttäradioihin liittyen.

Tehtävä sisältää matkustamista 30-40/pv vuodessa Suomessa sekä ulkomailla.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri
1.02.2023 22:00

Haemme taisteluvälinealiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansio-luokan miinalautalle.

Taisteluvälinealiupseerina toimit Miinalautta Pansion omasuoja-asejärjestelmän johtajana ja aluksen päällikön asiantuntijana laivatykistöalan asioissa. Lisäksi toimit aluksen pursimiehenä.

Vastaat erikoisalasi koulutuksesta, kaluston kunnosta ja toteutat merikuljetuksissa lastin lastaamisen, purkamisen ja kiinnittämisen. Toimit aluksen ilma- ja pintatilanne operaattorina. Vastaat jalkaväkiaseiden- ja tykkimateriaalin sekä ampumatarvikkeiden määräysten mukaisesta varastoinnista, käytöstä ja huollosta. Johdat jalkaväkiaseiden- ja tykkialan koulutusta ja huoltoa.

Lue lisää
Varastomies
31.01.2023 22:00

Haemme varastomiestä 1.Logistiikkarykmenttiin Pielavedelle.

Työskentelet Koivujärven varastolla tarkastus-ja kunnonvalvontatyössä. Tarkastus- ja eräseurantatyössä tarkastat ampumatarvikemateriaalia (räjähdemateriaali). Vastaat ampumatarvikkeiden otantatarkastuksista, räjähteiden ja räjähdepakkausten kunnon tarkastuksista ja määrityksistä työohjeiden mukaan. Tarvittaessa teet ampumatarvikkeiden purkamista osaelementteihin, erottelet poikkeavat tuotteet jatkotoimenpiteitä varten sekä siirrät ja esivalmistelet tarkistettavan materiaalin. Lisäksi osallistut varastoalueen palontorjuntaan sekä räjähdevaraston moninaisiin varastointityötehtäviin , kuten ADR kuljetuksiin lastaajan roolissa.

Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri
30.01.2023 22:00

Haemme kahta aliupseeria järjestelmäaliupseerin (tutkajärjestelmäaliupseeri) tehtävään Karjalan lennostoon Siilinjärvelle.

Molempien tehtävien virkapaikka on harjoittelujakson ajan Siilinjärvi. Toisen haettavan tehtävän virkapaikka on harjoittelujakson jälkeen Tenholan tutka-asema, Raasepori.

Järjestelmäaliupseerin tehtävänä on toimia teknisenä asiantuntijapäivystäjänä, pääjohtokeskuksen yhteyteen sijoitetun tutkajärjestelmän järjestelmäasiantuntijana sekä sensorioperaattorina. Järjestelmäaliupseeri suorittaa johtokeskusjärjestelmien teknistä operointia ja osallistuu tutkajärjestelmien kehitystyöhön.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa noin 15 vrk vuodessa.

Lue lisää
Vanhempi asentaja
29.01.2023 22:00

Haemme kahta vanhempaa asentajaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen. Virkapaikat ovat Tampere ja Hämeenlinna.

Osallistut turvatekniikan ja tietoliikenteen asennus-, huolto- ja korjaustehtäviin sekä ICT-palveluiden ja laitteistojen asennuksiin. Lisäksi osallistut reserviläisten ja henkilökunnan kouluttamiseen sekä toimit osaltasi hankinnoissa teknisenä
asianhoitajana.

Tehtävä edellyttää virkamatkustamista kotimaassa viikoittain. Lisäksi edellytämme valmiutta työskennellä myös virka-ajan ulkopuolella esimerkiksi viikonloppuisin ja osallistumista harjoituksiin, joissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa.

Lue lisää
Lennonneuvoja (dispatch)
26.01.2023 22:00

Ilmavoimien lennonneuvojana (dispatch) pääset osaksi ilmailuammattilaisten työyhteisöä. Tehtävässäsi toimit tärkeänä osatekijänä ulkomaanlentojen toteutuksessa. Pääasiallinen työnkuvasi koostuu itsenäisestä lennonvalmistelusta, jossa vastaat ulkomaan lentojen suunnittelusta sekä tilannetiedon ylläpidosta ja jakamisesta eri toimijoiden kesken. Olet usein yhteydessä ulkomaalaisiin toimijoihin ilmailuun liittyvissä asioissa, joten sosiaaliset taidot, hyvä englanninkielen osaaminen ja ilmailusanaston tunteminen katsotaan tehtävässä eduksesi. Käytät tehtävässä muun muassa TUVE-, ForeFlight-, MS Office- sekä Eurocontrolin NOP- ja EAD-järjestelmiä.

Työntekijänä tulet pääsemään osaksi sosiaalista, liikunnallista ja tiivistä työyhteisöä, jossa kaveria ei jätetä. Itseohjautuvuus ja aiempi kokemus lennonneuvojan työstä auttavat työssä pärjäämisessä.

Haastatteluita järjestetään saapumisjärjestyksessä jo hakuaikana. Tarvittaessa hyödynnämme ensimmäisenä vaiheena videohaastattelua, jonka jälkeen pidetään vielä yksilöhaastattelut.

Lue lisää
Osastoinsinööri (järjestelmäpäällikkö)
25.01.2023 22:00

Haemme osastoinsinööriä Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Toimit järjestelmäpäällikkönä Johtamisjärjestelmäosastolla. Työskentelet Maavoimien edustajana kansainvälisessä Federated Mission Networking (FMN)-ohjelmassa. Tehtäväsi on olla suunnitelmallisesti rakentamassa ja ylläpitämässä maavoimien johtamisjärjestelmää.

Tehtävääsi liittyy hanketyöskentelyä, johtamisjärjestelmätuotantoa, arkkitehtuurityötä sekä puolustushaara- ja sidosryhmäyhteistyötä. Laadit tieto- ja tietoliikennejärjestelmien teknistä ohjeistusta ja toteutat elinkaarisuunnittelun mukaista ylläpitoa ja tarvittavia päivityksiä. Lisäksi toimit yhteyshenkilönä ja yhteistyössä Puolustusvoimien sisällä sekä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa.

Lue lisää
Asentaja
25.01.2023 22:00

Haemme asentajaa 2. Logistiikkarykmenttiin Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon Mikkelin tuotantolaitokselle.

Vastaat Mikkelin tuotantolaitoksen koneiden ja laitteiden käynnissä- ja kunnossapidosta. Tehtäviisi kuuluu huoltaa ja korjata pesulan, vaate-, varuste- sekä jalkinekorjaamon koneita ja laitteita mekaanisten ja sähköisten vikojen osalta. Lisäksi vastuullasi ovat koneiden päivittäiset tai viikoittaiset puhdistukset ja huollot sekä tarvittaessa rakenne- ja metallityöt. Huolehdit myös tarvittavien varaosien ja tarvikkeiden riittävyydestä.

Lue lisää
Lääkäri
23.01.2023 22:00

Haemme lääkäriä Vekaranjärven varuskunnan terveysasemalle Kouvolaan.

Työskentelet terveysaseman yleislääkärinä varusmiesten ja reserviläisten terveydenhuollossa sekä Karjalan prikaatin palkatun henkilöstön työterveyshuollossa. Lisäksi osallistut palvelukelpoisuusluokkien lääketieteelliseen määrittelyyn.
Tehtävä sisältää työskentelyä lepo-osastolla ja tarvittaessa konsultointiavun antamista hoitohenkilökunnalle ja lääkintäalan varusmiehille. Voit osallistua myös maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon ja kenttälääkinnän koulutukseen sekä niiden kehittämiseen.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa mm. työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ Puolustusvoimissa? Tutustu monipuolisiin tehtäviimme uratarinoiden kautta
osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/uratarinat

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)
22.01.2023 22:00

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Kajaanin terveysasemalle Kajaaniin. Terveysasema tuottaa lääkintähuollon ja kenttälääkinnän palveluja.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Lue lisää
Sotilaspappi (erikoisupseeri)
20.01.2023 06:00

Haemme sotilaspappia Karjalan prikaatiin Kouvolaan.

Suunnittelet ja johdat kenttärovastin ohjauksessa Karjalan prikaatin kirkollista työtä sekä henkilöstön henkisen, eettisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemista ja kehittämistä. Osallistut työhyvinvointityöhön henkisen toimintakyvyn asiantuntijana. Vastaat yhteistoiminnassa kenttärovastin kanssa varuskunnan jumalanpalvelus- ja hartauselämän suunnittelusta ja toteuttamisesta (mm. ehtoollisjumalanpalvelukset, kenttäehtoolliset, paraati-, kenttä- ja juhlapäivähartaudet sekä muut kirkolliset tilaisuudet).

Lue lisää
Insinööri (Tutkimusinsinööri)
19.01.2023 22:00

Haemme insinööriä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Riihimäelle.

Toimit Logistiikkakoululla tutkimusinsinöörinä. Asiantuntijana osallistut osana tiimiä logistiikan johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Tehtäviisi kuuluu johtamisjärjestelmän monipuoliset kehittämistehtävät niin palvelujen, tietoverkkojen kuin tietoturvankin näkökulmasta. Johtamisjärjestelmien asiantuntijana tuet myös Logistiikkakoululla annettavaa täydennyskoulusta.

Työ sisältää matkustamista arviolta 30 päivää / vuodessa.

Lue lisää
Suunnittelija
17.01.2023 07:00

Haemme suunnittelijaa Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Jyväskylään Tikkakoskelle.

Haemme tietoverkko-osaajaa, jolla on perustason ohjelmointiosaamista. Tehtävä painottuu tietoliikenneverkkojen kehittämiseen, joten sinun ei tarvitse olla ohjelmistokehittäjä, mutta tarvitset esimerkiksi Pythonia työskenneltäessä verkkoinfrastruktuurin parissa. Työskentelet osana asiantuntijatiimiä, joka vastaa laajan järjestelmäkokonaisuuden suunnittelusta, kehittämisestä ja integraatiosta. Työtehtäviisi kuuluu monipuolisesti järjestelmäkehityksen, -suunnittelun sekä data-analyysin tehtäviä tietoliikenneverkkoihin liittyen. Tehtävään sisältyy matkustamista 10-30 vuorokautta vuodessa, joista osa on ulkomailla.

Lue lisää
Ensihoidon ylilääkäri
16.01.2023 22:00

Haemme Puolustusvoimien ensihoidon ylilääkäriä Sotilaslääketieteen keskukseen Riihimäelle.

Vastaat Puolustusvoimien lääkintähuollossa ensihoidon ja katastrofilääketieteen kehittämisestä, koulutuksen suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta sekä ensihoidon simulaatiokoulutuksesta. Lisäksi vastuullesi kuuluu Puolustusvoimien kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen ensihoidon valmiuden kehittäminen.

Lähityöyhteisösi toimii valtakunnan johtavana kenttä- ja katastrofilääketieteen osaamiskeskuksena, asiantuntija- ja koulutusyksikkönä, joka tuottaa palveluja koko Puolustusvoimille ja muille viranomaisille.

Työ tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten kuntotestien avulla. Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Turvallisuusalan korkeakouluharjoittelija
12.01.2023 22:00

Maavoimien esikunnan turvallisuus- ja valmiustiimi hakee korkeakouluharjoittelijaa Mikkeliin.

Harjoittelun aikana toimit monipuolisissa avustavissa tehtävissä liittyen esikunnan päivittäiseen turvallisuuden ylläpitoon ja turvallisuustoiminnan kehittämistyöhön.

Työskentelet yhdessä kokeneiden turvallisuusalan ammattilaisten kanssa ja pääset tutustumaan Puolustusvoimien turvallisuustoimialaan. Työnkuvasi tarkentuu aiemman osaamisesi pohjalta.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)
12.01.2023 22:00

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sodankylän terveysasemalle. Terveysasema tuottaa lääkintähuollon ja kenttälääkinnän palveluja.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu lääkäritasoisen hoidon tuottamiseen asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä systemaattisen tehtävä- ja
seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– erinomaiset liikuntamahdollisuudet
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Lue lisää
Henkilöstösihteeri (palkkayhteyshenkilö)
14.12.2022 22:00

Haemme henkilöstösihteeriä palkkayhteyshenkilöksi Rannikkoprikaatiin Upinniemeen. Tehtävä on määräaikainen 31.8.2024 saakka.

Vastaat palkanmaksun ja palkanmaksuun liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Valmistelet palkanmaksuun liittyviä asiakirjoja ja ylläpidät henkilöstön tietoja SAP-järjestelmässä. Huolehdit vuosilomasuunnitelmien ja poissaoloasioiden kokoamisesta ja raportoinnista sekä toteutuneiden työaikojen tallentamisesta järjestelmään. Lisäksi opastat henkilöstöä palkanmaksuun, työaikaan sekä vuosilomiin ja poissaoloihin liittyvissä asioissa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri
15.11.2022 22:00

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Toimit ajoneuvo- ja vaunukaluston sensorijärjestelmien ja -laitteiden hankintoihin liittyvänä teknisenä valmistelijana. Pääpaino hankintatehtävistäsi kohdentuu optiikan, optroniikan ja ammunnanhallinnan sensoreihin. Tehtävääsi kuuluu myös hankittujen järjestelmien ja laitteiden käyttöönoton valmistelu, laiteintegraatio sekä ylläpitojärjestelmien suunnittelu. Olennainen osa tehtävääsi on lisäksi teollinen yhteistyö sekä toimiminen Puolustusvoimien kumppaneiden kanssa.

Tehtävä vaatii matkustamista kotimaassa ja ulkomailla 3-4 kertaa kuukaudessa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Tiedonhallintapäällikkö
2.11.2022 22:00

Haemme tiedonhallintapäällikköä Puolustusvoimien palvelukeskukseen Tampereelle tai Tuusulaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Toimit Puolustusvoimien tiedonhallintajärjestelmäkokonaisuuden uudistamishankkeessa tiedonhaun ja tehtävienhallinnan moduulien tuoteomistajana sekä johdat kehitystiimin työtä ja kehitystä koskevaa työpajatyöskentelyä. Pidät yhteyttä hankkeen muiden tiimien ja sidosryhmien kanssa sekä osallistut muiden moduulien kehitykseen tiedonhaun ja tehtävienhallinnan vaatimusmäärittelyn asiantuntijana. Seuraat alasi kehitystä ja keskustelua sekä arvioit tiedonhallintaan liittyviä riskejä.

Lisäksi tehtävä voi sisältää osallistumista tiedonhallinnan suunnitteluun, kouluttamiseen, ohjaukseen ja kehittämiseen sekä tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen, erityisesti tiedonhallinnan vaatimusten ja tiedon elinkaarenhallinnan näkökulmasta.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Palaa alkuun