Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Operaattorialiupseeri

Haemme kahta operaattorialiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävät sijoittuvat Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksille.

Tehtävässä toimitaan miinantorjuntatehtävissä operaattorialiupseerina. Tehtävänhoitaja osallistuu taistelukeskuksen toimintaan ja aluksen taistelujärjestelmien käyttöön, koulutukseen, huoltoihin ja toimintojen kehittämiseen. Tehtävässä tuotetaan tilannekuvaa käyttämällä aluksen sensoreita.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
ICT-järjestelmäpäällikkö (Kybersietoisuus -toimiston päällikkö)

Haemme ICT-järjestelmäpäällikköä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 asti.

ICT-järjestelmäpäällikkönä johdat Kybersietoisuuden toimistoa (KYSI-toimisto) ja sen vastuulle määritettyjen kybersietoisuuden tuki- ja kehityspalvelujen ja laitetarkastustoiminnan toteuttamista. Tehtäviisi kuuluu KYSI-toimiston toiminnan suunnittelu ja seuranta sekä KYSI-toimiston tarjoamien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimit dynaamisena asiantuntijana, joka tekee johtamisen lisäksi käytännön työtä yhdessä muun tiimin kanssa. Osallistut myös kyberturvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen valmisteluun ja kehittämiseen sekä vastaat eri sidosryhmien ohjauksesta. Merkittävä osa tehtävää on toimia KYSI-toimiston yhteyshenkilönä eri sidosryhmille sekä Puolustusvoimissa että ulkoisille kumppaneille.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen kotimaassa muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Varastomies (vaatetusvarasto)

Haemme varastomiestä Kaartin jääkärirykmentin vaatetusvarastolle Helsinkiin.

Toimit vaatetusvarastolla huolehtien materiaalin varastoinnista, huoltokierrosta sekä lainauksista. Varustat varusmiehet, reserviläiset ja henkilökunnan sekä vastaanotat palautuvat varusteet. Osallistut inventointeihin, varastojärjestelyihin, kunnossapitoon sekä kuormien purkuun ja lastaamiseen.

Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri (johtamisjärjestelmäaliupseeri)

Haemme järjestelmäaliupseeria (johtamisjärjestelmäaliupseeri) Räjähdekeskukseen Ähtäriin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti.

Toimit verkkovarastoinnin teknisenä asiantuntijana sekä tietojärjestelmien, johtamisyhteyksien ja -laitteiden teknisenä operaattorina. Lisäksi toimit johtamispaikkakalustojen ja -materiaalin ylläpitäjänä. Vastaat johtamispaikkojen
tietojärjestelmien kouluttamisesta ja osaamisen ylläpidosta. Osallistut operaatiokeskuksen tilannekatsausten sekä viikkoilmoitusten laatimiseen sekä toimit operaatiokeskuksen tilanneupseerina ja vuoropäällikkönä.

Lue lisää
Informaatikko

Haemme informaatikkoa Puolustusvoimien tiedustelulaitokseen Helsinkiin.

Informaatikkona suunnittelet ja ylläpidät tiedonhallinnan prosesseja sekä tietovarantojen muodostamiseen liittyviä rakenteita, ohjeistuksia ja toimenpiteitä eri tietojärjestelmissä. Tehtävänäsi on suunnitella, ohjeistaa ja toimeenpanna tiedonhallinnan käytännön toteutusta sekä siihen liittyvää raportointia. Tehtävään liittyy runsaasti prosesseihin ja teknisiin tietojärjestelmiin liittyvää suunnittelua sekä kehittämistä. Vastaat lisäksi tiedonhallintaan liittyvistä perehdyttämisestä ja kouluttamisesta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa keskimäärin 5 päivää vuodessa ja samoin ulkomailla keskimäärin 5 päivää vuodessa.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (liikunta-ala)

Harjoittelijan tehtävä sijoittuu Upinniemen varuskuntaan Rannikkoprikaatin koulutusalalle. Haemme harjoittelijaa 3 kk pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka aikana harjoittelijan tehtävänä on luoda PV moodleen Rannikkoprikaatin liikunta-alan sivustoa, järjestää liikuntatapahtumia, toimia liikuntakasvatusupseerin tukena kuntotestauksissa ja toteuttaa henkilökunnan ja varusmiesten liikunnanohjausta.
Harjoittelijaksi valittavan on oltava korkeakouluopiskelija.
Virkapaikkakunta on Kirkkonummi.

Lue lisää
Johdon assistentti

Haemme johdon assistenttia Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Johdon assistenttina hoidat Maavoimien ylimmän johdon kalenterihallintaa, päivittäisiä sihteeri- ja toimistopalveluja sekä kotimaisten ja kansainvälisten vierailuiden järjestelyjä. Tehtäviisi kuuluu kokousten, tilaisuuksien ja vierailujen käytännön järjestelyt. Suunnittelet ja valmistelet johdon virkamatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille. Vastaat johdon kutsujen, onnitteluiden, vierailuohjelmien ja vastaavien painotuotteiden suunnittelusta ja tilauksesta. Lisäksi tehtäviisi kuuluvat muut Maavoimien esikunnan johdon määräämät tehtävät kuten selvitys- ja tiedonhankintatyöt.

Työ edellyttää matkustamista noin 15-20 päivää vuodessa.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri

Haemme taisteluvälinealiupseeria Kaartin jääkärirykmenttiin Helsinkiin.

Toimit vastuullisena varastonhoitajana asevarastolla. Vastaat materiaalin varastoinnista, evakuoinneista sekä vuosi- ja täydennystilauksista. Koulutat myös taisteluväline-, optiikka- ja optroniikkamateriaalin käyttöä ja huoltoa sekä toimit kouluttajana ja taisteluvälinealiupseerina maastoharjoituksissa. Lisäksi toimit tarvittaessa asevaraston muiden varastonhoitajien sijaisena. Täydennyskoulutamme sinut ase- ja räjähdetoimialla.

Asevarasto vastaa asemateriaalin varastoinnista ja varastopalveluiden tuottamisesta, sekä osallistuu asemateriaalin käyttöhuollon toteuttamiseen ja kouluttamiseen.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Hattulaan.

Vastaat johtamisjärjestelmäinsinöörinä vastuujärjestelmäsi ylläpidosta ja osallistut ilmatorjunnan kehittämishankkeisiin. Teet päivittäistä ilmatorjuntaohjusjärjestelmän viestilaitteiden ja salausjärjestelmien konfigurointia, käyttöhuoltoa, ylläpitoa ja huollon koordinointia joukkotuotannon ja operatiivisten suorituskykyjen tarpeiden mukaisesti. Lisäksi asiantuntijana suunnittelet vastuujärjestelmäsi koulutusta sekä osallistut koulutuksien pitämiseen.

Erityisesti tehtävän alkuvaiheessa sinua odottaa monipuolinen koulutus ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien, salauslaitteiden sekä ohjusilmatorjunnan osalta. Pääset vaikuttamaan oman tehtäväkenttäsi mukaisesti hanketoimintaan ja kehittämään nykyisiä ja tulevia suorituskykyjä. Työ on käytännönläheistä ja alusta alkaen olet mukana kentällä harjoitustoiminnassa. Tehtävä soveltuu myös vastavalmistuneelle insinöörille ja työnantaja kouluttaa tehtävän yksityiskohdat.

Työ edellyttää ajoittain matkustamista kotimaassa sekä ulkomailla.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatin Hattulaan.

Vastaat Helsingin ilmatorjuntarykmentin COMSEC- toimintojen suunnittelusta, käyttöönotosta, kehittämisestä, ylläpidosta, muutosten suunnittelusta ja toteuttamisesta vastuualueellasi. Teet päivittäisiä ilmatorjuntaohjusjärjestelmän salausjärjestelmien sekä siihen liittyvän johtamisjärjestelmän konfigurointia, käyttöhuoltoa, ylläpitoa ja huollon koordinointia joukkotuotannon ja operatiivisen suorituskyvyn tarpeiden mukaisesti. Lisäksi asiantuntijana suunnittelet vastuujärjestelmäsi koulutusta sekä osallistut koulutuksien pitämiseen.

Erityisesti tehtävän alkuvaiheessa sinua odottaa monipuolinen koulutus ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien, salauslaitteiden sekä ohjusilmatorjunnan osalta. Pääset vaikuttamaan oman tehtäväkenttäsi mukaisesti hanketoimintaan ja kehittämään nykyisiä ja tulevia suorituskykyjä. Työ on käytännönläheistä ja alusta alkaen olet mukana kentällä harjoitustoiminnassa. Tehtävä soveltuu myös vastavalmistuneelle insinöörille ja työnantaja kouluttaa tehtävän yksityiskohdat.

Työ edellyttää valmiutta ajoittaiseen matkustamiseen kotimassa ja ulkomailla.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Riihimäelle.

Toimit Maavoimien kärkiosaajana ELSO mittaustiedustelun järjestelmäinsinöörin tehtävässä. Vastuullasi on maavoimien mittaustiedustelujärjestelmissä käytettävien viesti- ja tietoliikenneratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen Elektronisen Sodankäynnin Keskuksessa (ELSOKESK). Vastaat koulutus- ja simulaatioympäristön kaluston teknisistä valinnoista, hankintaprosessista ja ylläpidosta sekä koulutusten toteuttamisesta ja koulutettavien johtamisesta. Toimit Maavoimien johtavana asiantuntijana omaan alaasi liittyen ja osallistut tietoliikenneratkaisujen kehittämiseen. Vastaat mittaustiedustelujärjestelmien tietojärjestelmien ylläpidon toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä aluevalvonnan teknisestä päivystämisestä. Lisäksi toimit raskaan kaluston kuljettajana esim. huoltoon liittyvissä tehtävissä.

Tehtävä sisältää harjoituksia ja matkustamista noin 30-70 vrk/vuosi.

Lue lisää
Suunnittelija

Haemme suunnittelijaa Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Jyväskylän Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Vastaat kehittämisprojekteissa toteutettujen sovellusten käyttäjätestauksesta ja käyttöönottoprosessista sekä henkilöstön kouluttamisesta uusien sovellusten käyttöön. Lisäksi vastaat tuotantoympäristössä käytettävien sovellusten päivittäisestä tietohuollosta. Osallistut asiantuntijana kehittämisprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen ja vastaat sovellusten muutos- ja korjaustarpeiden seurannasta. Sovelluskehittämisen keskeisiä tehtäviäsi ovat mm. vastuu työnkulkujen automatisoinnista ja suurten datamassojen prosessoinnista käytössä olevien sovellusten ohjelmointirajapintoja hyödyntäen.

Työssäsi toimit asiantuntijana osana ryhmää ja olet vuorovaikutuksessa muiden tuotantoyksiköiden, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää koti- ja ulkomaan matkustusvalmiutta noin 20 päivää vuodessa.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (Erikoisupseeri, ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmät)

Haemme Järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Järjestelmäkeskukseen Jyväskylän Tikkakoskelle.

Toimit teknisenä järjestelmäpäällikkönä, jonka vastuualueena on toteuttaa ja ohjata valtakunnallisesti ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmien elinjakson hallintaa. Johdat, ohjaat ja koordinoit johtamisjärjestelmien suunnittelua, hankintaa, käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä toimit oman vastuualueesi teknisenä asiantuntijana.

Työ sisältää matkustamista 20-30 kertaa vuodessa kotimaassa sekä satunnaisesti ulkomailla.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää
Palaa alkuun