Edut ja palkkaus   

Teemme joka päivä työtä, jolla on merkitys. Meillä on kannustava työilmapiiri sekä motivoituneita ja työstään innostuneita työkavereita. Tarjoamme kiinnostavia tehtäviä sekä mahdollisuuksia edetä, kehittyä ja uudistua.

Hyvä työskennellä ja kehittyä

Meille osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä voimavara. Kehitämme jatkuvasti osaamista, esihenkilötoimintaa, työtapoja ja huolehdimme työssä jaksamisesta. Meillä on tutkitusti hyvä työilmapiiri. Tarjoamme merkityksellisen ja luotettavan työpaikan kehittyvässä toimintaympäristössä.

Esimerkkejä eduistamme

 • Tarjoamme mahdollisuuden liikuntaan työajalla viikkoliikunnan muodossa. Viikkoliikuntaa on mahdollista harrastaa työtehtävien niin salliessa 2-3 tuntia viikossa.
 • Joustavat työaika- ja etätyömahdollisuudet.
 • Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme esimerkiksi täydennyskoulutusta.
 • Systemaattisen henkilöstö- ja seuraajasuunnittelun avulla osaamisesi kehittyessä voit löytää uusia tehtäviä Puolustusvoimien sisällä.
 • Kattavat työterveyspalvelut.
 • Mahdollisuus saada palvelussuhdeasunto työssäkäyntialueelta.
 • Mahdollisuus käyttää virkistysalueita vapaa-ajalla.

Miten Puolustusvoimissa maksetaan palkkaa?

Puolustusvoimissa palkkaus muodostuu kahdesta osasta, tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Järjestelmällä kannustetaan työssä menestymiseen. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Meillä on käytössä neljä tehtävien mukaan jaoteltua palkkataulukkoa. Tutustu taulukoihin tästä

 • erikoisupseerien sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtävät (ESJA)
 • siviilitehtävät (SIV)
 • upseerien, sotilaspappien ja sotilaskapellimestarien tehtävät (JSA)
 • aliupseeritehtävät (AU)

Puolustusvoimien avoimien tehtävien hakuilmoituksessa mainitaan tehtävän vaativuusluokka ja sitä vastaavan palkan suuruuden voit tarkistaa palkkataulukosta. Esimerkiksi ”SIV 8” tarkoittaa vaativuusluokkaa 8. ESJA -vaativuusluokissa palkkaus ilmoitetaan palkkahaarukkana esim. ESJA 8-9, jossa lopullinen palkkaus riippuu koulutuksesta ja kokemuksesta.

Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on 17 % ensimmäisen kuuden kuukauden ajan. Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa esihenkilö arvioi työntekijän henkilökohtaista työssä menestymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen palkanosa on korkeintaan 37 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tietyissä Puolustusvoimien tehtävissä voidaan maksaa esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia. Lisät voivat nostaa ansiotasoa merkittävästi.

 

 

Palaa alkuun