MIKSI PUOLUSTUSVOIMAT?

Millaisia tehtäviä, mikä motivoi, mikä ilahduttaa? Lue henkilöstömme ajatuksia työstään Puolustusvoimissa.

Sotilaat ja siviilit turvaavat yhdessä Suomen itsenäisyyttä

Puolustusvoimissa työskentelee sekä sotilas- että siviilialan koulutuksen saaneita henkilöitä. Tehtäviä on noin tuhat erilaista, ja työtä tehdään eri puolilla Suomea. Yhteensä työntekijöitä on noin 13 000.

Sotilaat työskentelevät useimmiten toiminnallisissa johto-, suunnittelu-, tiedustelu-, koulutus-, huolto- ja vartiointitehtävissä. Henkilöstöstä sotilaita on noin kaksi kolmasosaa. 

Siviilit toimivat monipuolisissa asiantuntija- ja johtamiseen liittyvissä sekä suorittavissa sekä ammattitehtävissä. He ovat esimerkiksi tekniikan, informaatioteknologian, terveydenhuollon, hallinnon, viestinnän ja logistiikan ammattilaisia. 

Ihmisten johtamista

Everstiluutnantti Jussi Puustisen mielestä sotilastehtävissä tarvitaan erityisesti johtamistaitoa, aloite- ja toimeenpanokykyä sekä sosiaalisia taitoja. 

– Sotilaan täytyy kyetä johtamaan tarvittaessa laajoja, moniulotteisiakin tehtäväkokonaisuuksia, mutta lisäksi tarvitaan myös hyviä sosiaalisia taitoja, koska työ on ihmisten kanssa toimimista ja ihmisten johtamista. 

Erityinen kulttuuri ja olemassaolon syy

Puolustusvoimissa siviilejä on noin 4 000. Kolmasosalla heistä on korkeakoulututkinto ja puolet on naisia. Siviileiltä ei edellytetä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta.  

Kehittämispäällikkö, diplomi-insinööri Tiina Turusen mukaan Puolustusvoimissa on omaleimaista nimenomaan kulttuuri ja yhteinen tavoite, yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen. Itse työtehtävät eivät juurikaan eroa siviiliyritysten vastaavista. 

– Olen työskennellyt siviilimaailmassa aikaisemmin. Ihan samalla tavalla asiantuntija-, johto- ja erilaisissa tehtävissä toimitaan täällä. 

Kehittyvä, moderni, yhteisöllinen  

Puolustusvoimissa kaikilla on yhteinen tavoite: itsenäisyyden turvaaminen. Tiina Turusen mukaan työssä on merkityksellistä se, että kaikki tehty työ luo osuutensa puolustuskykyyn ja tehtävien täyttämiseen, olipa työ yksittäistä projektien tukemista tai kaukaa tähtäävää suunnittelua. 

– On hieno nähdä, että olin myötävaikuttamassa tuohon asiaan, vaikka toki se on ison ammattilaisjoukon yhteistyön tulos. Mutta se, että tuohon soppaan sain pistää oman lusikkani, tuntuu tosi hienolta.  

Myös Puustinen kokee, että oma työpanos tuo merkitystä ja pienen osuuden maanpuolustuksen ja Suomen kokonaisturvallisuuden hyväksi. Molemmat kehuvat Puolustusvoimissa vallitsevaa yhteishenkeä, työkulttuuria ja -ilmapiiriä sekä hienoa yhteisöä. Myös työtavat ja -muodot modernisoituvat, aselajit teknistyvät entisestään ja Puolustusvoimat kehittyy sekä kansainvälistyy koko ajan.  

– Ei pelkästään sotilailla, vaan myös siviileillä on mahdollisuus lähteä kansainvälisiin tehtäviin, Turunen muistuttaa. 

Katso avoimet tehtävät täältä.

Palaa alkuun