HAE ALIUPSEERIKSI

Puolustusvoimissa työskentelee noin 2 500 aliupseeria, jotka toimivat ammatti-, koulutus-, työnjohto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä maalla, merellä ja ilmassa.

Vakaata, nousujohteista ja palkitsevaa työtä

Kun työskentelet aliupseerina, tehtäväsi on pitkäaikaista ja vakaata. Aliupseeriura alkaa enintään viiden vuoden määräaikaisella viralla, johon kuuluu perustason opintoja. Niiden jälkeen saat siirron vakituiseen aliupseerin virkaan. Aliupseeritehtävässä saat jatkuvaa koulutusta. Opinnot koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta.

Millaista palkkaa?

Aliupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Palkkataulukot löytyvät täältä. Tietyissä tehtävissä peruspalkan ohella maksetaan palvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia, jotka nostavat ansiotasoa merkittävästi.

Miten pääsen aliupseeriksi?

Voit hakeutua aliupseeriksi, jos olet suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, työskentelet sopimussotilaana tai olet suorittanut toisen asteen tutkinnon. Voit hakea aliupseeritehtäviin sopimussotilaana sisäisesti tai julkisen rekrytoinnin kautta valtiolle.fi-palvelussa. Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset odotukset esimerkiksi fyysisestä toimintakyvystä ilmoitetaan aina hakuilmoituksessa.

Puolustusvoimat järjestää reservin täydennyskursseja, joilla koulutetaan motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseeriksi. Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot.

Valitse kiinnostava ja monimuotoinen sotilasammattiura, hae aliupseeriksi!


Avoinna juuri nyt:

Operaattorialiupseeri

Haemme kahta operaattorialiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävät sijoittuvat Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksille.

Tehtävässä toimitaan miinantorjuntatehtävissä operaattorialiupseerina. Tehtävänhoitaja osallistuu taistelukeskuksen toimintaan ja aluksen taistelujärjestelmien käyttöön, koulutukseen, huoltoihin ja toimintojen kehittämiseen. Tehtävässä tuotetaan tilannekuvaa käyttämällä aluksen sensoreita.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri (johtamisjärjestelmäaliupseeri)

Haemme järjestelmäaliupseeria (johtamisjärjestelmäaliupseeri) Räjähdekeskukseen Ähtäriin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti.

Toimit verkkovarastoinnin teknisenä asiantuntijana sekä tietojärjestelmien, johtamisyhteyksien ja -laitteiden teknisenä operaattorina. Lisäksi toimit johtamispaikkakalustojen ja -materiaalin ylläpitäjänä. Vastaat johtamispaikkojen
tietojärjestelmien kouluttamisesta ja osaamisen ylläpidosta. Osallistut operaatiokeskuksen tilannekatsausten sekä viikkoilmoitusten laatimiseen sekä toimit operaatiokeskuksen tilanneupseerina ja vuoropäällikkönä.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri

Haemme taisteluvälinealiupseeria Kaartin jääkärirykmenttiin Helsinkiin.

Toimit vastuullisena varastonhoitajana asevarastolla. Vastaat materiaalin varastoinnista, evakuoinneista sekä vuosi- ja täydennystilauksista. Koulutat myös taisteluväline-, optiikka- ja optroniikkamateriaalin käyttöä ja huoltoa sekä toimit kouluttajana ja taisteluvälinealiupseerina maastoharjoituksissa. Lisäksi toimit tarvittaessa asevaraston muiden varastonhoitajien sijaisena. Täydennyskoulutamme sinut ase- ja räjähdetoimialla.

Asevarasto vastaa asemateriaalin varastoinnista ja varastopalveluiden tuottamisesta, sekä osallistuu asemateriaalin käyttöhuollon toteuttamiseen ja kouluttamiseen.

Lue lisää

Aliupseerit kertovat:

Markus Viljamaa, opetusaliupseeri, Karjalan prikaati, Vekaranjärvi

Pidän työssäni erityisesti mahdollisuudesta oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, niin ammuntojen kuin kunnon kohottamisen myötä. Puolustusvoimat antaa tähän todella hyvät mahdollisuudet, kun vain on itse valmis näkemään vaivaa sen toteuttamiseen.

Lue koko uratarina
Vilma Niiranen, ylikersantti, kunnossapitoaliupseeri, Karjalan lennosto

Normaaliin työviikkooni kuuluu raskaankaluston (polttoainekaluston) ja työkoneiden parissa toimiminen erilaisissa huolto- ja työtehtävissä sekä lentopolttoainehuollon valvominen ja kouluttaminen varusmiehille. Kansainväliset harjoitukset poikkeavat normaalista arjesta ja antavat uutta näkökulmaa työhön.

Lue koko uratarina
Riku Penttilä, soittaja-aliupseeri, Rakuunasoittokunta, Lappeenranta

Uuden ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen on soittajalle aina mielenkiintoinen ja välillä haasteellinen tehtävä. Sotilassoittajan on osattava esittää musiikkia laidasta laitaan. Seremoniamusiikki, marssit, klassinen musiikki ja kevyt musiikki jazzista rock´n rolliin on pystyttävä hallitsemaan tyylinmukaisesti.

Lue koko uratarina
Arto Kauppinen, koulutusaliupseeri, vääpeli, Porin prikaati, 1. Jääkärikomppania

Suora, rehellinen ja jämäkkä ovat hyvän sotilaan perusominaisuuksia. Työaika on jääkärikomppaniassa kahdeksan tuntia päivässä ja useimmiten työpäivä tehdään tavallisen toimistoajan puitteissa. Leiripäiviä kertyy noin 60–90 vuodessa, ja ne näkyvät mukavasti palkkapussissa: sotaharjoituksista saadut korvaukset nostavat nimittäin selvästi ansiotasoa.

Lue koko uratarina
Palaa alkuun