HAE ALIUPSEERIKSI

Puolustusvoimissa työskentelee noin 2 500 aliupseeria, jotka toimivat ammatti-, koulutus-, työnjohto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä maalla, merellä ja ilmassa.

Vakaata, nousujohteista ja palkitsevaa työtä

Kun työskentelet aliupseerina, tehtäväsi on pitkäaikaista ja vakaata. Aliupseeriura alkaa enintään viiden vuoden määräaikaisella viralla, johon kuuluu perustason opintoja. Niiden jälkeen saat siirron vakituiseen aliupseerin virkaan. Aliupseeritehtävässä saat jatkuvaa koulutusta. Opinnot koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta.

Millaista palkkaa?

Aliupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Palkkataulukot löytyvät täältä. Tietyissä tehtävissä peruspalkan ohella maksetaan palvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia, jotka nostavat ansiotasoa merkittävästi.

Miten pääsen aliupseeriksi?

Voit hakeutua aliupseeriksi, jos olet suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, työskentelet sopimussotilaana tai olet suorittanut toisen asteen tutkinnon. Voit hakea aliupseeritehtäviin sopimussotilaana sisäisesti tai julkisen rekrytoinnin kautta valtiolle.fi-palvelussa. Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset odotukset esimerkiksi fyysisestä toimintakyvystä ilmoitetaan aina hakuilmoituksessa.

Puolustusvoimat järjestää reservin täydennyskursseja, joilla koulutetaan motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseeriksi. Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot.

Valitse kiinnostava ja monimuotoinen sotilasammattiura, hae aliupseeriksi!


Avoinna juuri nyt:

Konealiupseeri
6.02.2023 22:00

Haemme konealiupseeria (3.konemestari) Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun Rauma-luokan ohjusveneelle.

Konealiupseerina suoritat oman vastuualueesi konealan töitä itsenäisesti, hoidat muita käskettyjä konealan töitä, annat konealan koulutusta ja toimit konealan vahtitehtävissä. Vastaat omalta osaltasi aluksen yleisestä turvallisuudesta ja toimit aluksen savusukeltajana. Työskentelet sekä itsenäisesti että yhteistyössä koko aluksen henkilöstön kanssa.

Lisäksi osallistut sähköjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon, aluksen sähköturvallisuuden valvontaan, käyttö-ja kunnossapitosuunnitelmien laadintaan ja kehittämiseen sekä työsuojelun ylläpitoon.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri
1.02.2023 22:00

Haemme taisteluvälinealiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansio-luokan miinalautalle.

Taisteluvälinealiupseerina toimit Miinalautta Pansion omasuoja-asejärjestelmän johtajana ja aluksen päällikön asiantuntijana laivatykistöalan asioissa. Lisäksi toimit aluksen pursimiehenä.

Vastaat erikoisalasi koulutuksesta, kaluston kunnosta ja toteutat merikuljetuksissa lastin lastaamisen, purkamisen ja kiinnittämisen. Toimit aluksen ilma- ja pintatilanne operaattorina. Vastaat jalkaväkiaseiden- ja tykkimateriaalin sekä ampumatarvikkeiden määräysten mukaisesta varastoinnista, käytöstä ja huollosta. Johdat jalkaväkiaseiden- ja tykkialan koulutusta ja huoltoa.

Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri
30.01.2023 22:00

Haemme kahta aliupseeria järjestelmäaliupseerin (tutkajärjestelmäaliupseeri) tehtävään Karjalan lennostoon Siilinjärvelle.

Molempien tehtävien virkapaikka on harjoittelujakson ajan Siilinjärvi. Toisen haettavan tehtävän virkapaikka on harjoittelujakson jälkeen Tenholan tutka-asema, Raasepori.

Järjestelmäaliupseerin tehtävänä on toimia teknisenä asiantuntijapäivystäjänä, pääjohtokeskuksen yhteyteen sijoitetun tutkajärjestelmän järjestelmäasiantuntijana sekä sensorioperaattorina. Järjestelmäaliupseeri suorittaa johtokeskusjärjestelmien teknistä operointia ja osallistuu tutkajärjestelmien kehitystyöhön.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa noin 15 vrk vuodessa.

Lue lisää

Aliupseerit kertovat:

Markus Viljamaa, opetusaliupseeri, Karjalan prikaati, Vekaranjärvi

Pidän työssäni erityisesti mahdollisuudesta oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, niin ammuntojen kuin kunnon kohottamisen myötä. Puolustusvoimat antaa tähän todella hyvät mahdollisuudet, kun vain on itse valmis näkemään vaivaa sen toteuttamiseen.

Lue koko uratarina
Vilma Niiranen, ylikersantti, kunnossapitoaliupseeri, Karjalan lennosto

Normaaliin työviikkooni kuuluu raskaankaluston (polttoainekaluston) ja työkoneiden parissa toimiminen erilaisissa huolto- ja työtehtävissä sekä lentopolttoainehuollon valvominen ja kouluttaminen varusmiehille. Kansainväliset harjoitukset poikkeavat normaalista arjesta ja antavat uutta näkökulmaa työhön.

Lue koko uratarina
Riku Penttilä, soittaja-aliupseeri, Rakuunasoittokunta, Lappeenranta

Uuden ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen on soittajalle aina mielenkiintoinen ja välillä haasteellinen tehtävä. Sotilassoittajan on osattava esittää musiikkia laidasta laitaan. Seremoniamusiikki, marssit, klassinen musiikki ja kevyt musiikki jazzista rock´n rolliin on pystyttävä hallitsemaan tyylinmukaisesti.

Lue koko uratarina
Arto Kauppinen, koulutusaliupseeri, vääpeli, Porin prikaati, 1. Jääkärikomppania

Suora, rehellinen ja jämäkkä ovat hyvän sotilaan perusominaisuuksia. Työaika on jääkärikomppaniassa kahdeksan tuntia päivässä ja useimmiten työpäivä tehdään tavallisen toimistoajan puitteissa. Leiripäiviä kertyy noin 60–90 vuodessa, ja ne näkyvät mukavasti palkkapussissa: sotaharjoituksista saadut korvaukset nostavat nimittäin selvästi ansiotasoa.

Lue koko uratarina
Palaa alkuun